Grafické a DTP studio

Naše vybavení

Nabízíme kvalitní služby v oblasti grafických návrhů, DTP a předtiskové přípravy. Naše studio disponuje profesionálním softwarově i hardwarově vybavenými grafickým zázemím (výkonné PC, kalibrované monitory, software), širokou nabídkou kvalitních písem a velkým výběrem fotografií z vlastního archivu nebo fotobank.

Grafické návrhy

corporate identity

logotypy, vizitky, firemní složky, dopisní a hlavičkové papíry,... 

webdesign

tvůrčím způsobem navrhneme grafický layout Vaší webové prezentace

reklamní tiskoviny

plakáty, letáky, brožury, katalogy výrobků, etikety,...

velkoplošná reklama

roll up, billboardy, reklamní plachty, výlohy,...

Úpravy a předtisková příprava

Přesně doplníme Vaši grafickou představu a připravíme kvalitní data k tisku. Tím bezpečně zamezíme možným nepřesnostem při finálním zpracování Vaší zakázky.

Cenotvorba

Cena je základně tvořena hodinou práce grafika - 600 Kč bez DPH. Před započetím prací na zakázce budete informováni o celkové ceně. V případě nárůstu obtížnosti grafické zakázky budete informováni o potenciálním navýšení ceny. Prostě tak, abyste veškeré informace o průběhu Vaší zakázky věděli předem a mohli odsouhlasit.

Strpení prosím...
0%